Model S101

Szpadel z drewnianym trzonkiem - T

productProperties

1,65 kg

170 mm

290 mm

1120 mm

S101

HEAVY DUTY

Model S105

Szpadel z drewnianym trzonkiem - T

productProperties

1,85 kg

190 mm

290 mm

1120 mm

S105

HEAVY DUTY

Model S102

Szpadel drenarski z drewnianym
trzonkiem - T

productProperties

1,80 kg

150 mm

380 mm

1210 mm

S102

HEAVY DUTY

Model S106

Szpadel drenarski z drewnianym
trzonkiem - T

productProperties

2,25 kg

150 mm

380 mm

1210 mm

S106

HEAVY DUTY

Model S103

Szpadel z metalowym trzonkiem
prosty

productProperties

2,00 kg

195 mm

290 mm

1190 mm

S103

HEAVY DUTY

Model SM103

Szpadel z metalowym trzonkiem
raczka DY MET - prosty

productProperties

3 kg

196 mm

291 mm

1191 mm

L208

HEAVY DUTY

Model S104

Szpadel z metalowym trzonkiem
ostry

productProperties

2,05 kg

195 mm

290 mm

1190 mm

S104

HEAVY DUTY

Model SM104

Szpadel z metalowym trzonkiem
raczka DY MET - ostry

productProperties

3,05 kg

196 mm

291 mm

1191 mm

L208

HEAVY DUTY

Model SS103

Saperka z metalowym trzonkiem
prosta

productProperties

1,5 kg

190 mm

290 mm

760 mm

SS103

HEAVY DUTY

Model SS104

Saperka z metalowym trzonkiem
ostra

productProperties

1,45 kg

190 mm

290 mm

760 mm

SS104

HEAVY DUTY

Model L201

Łopata z drewnianym trzonkiem - T

productProperties

1,90 kg

235 mm

285 mm

1270 mm

L201

HEAVY DUTY

Model L202

Łopata zaokrąglona z drewnianym trzonkiem

productProperties

2,00 kg

250 mm

300 mm

1250 mm

L202

HEAVY DUTY

Model L204

Łopata z drewnianym trzonkiem
prof. prostym 130

productProperties

2,05 kg

235 mm

285 mm

1510 mm

L204

HEAVY DUTY

Model L206

Łopata z drewnianym trzonkiem
prof. giętym 130

productProperties

2,05 kg

235 mm

285 mm

1510 mm

L208

HEAVY DUTY

Model L200

Łopata zaokrąglona z drewnianym trzonkiem
prof. prostym 130

productProperties

2,15 kg

250 mm

300 mm

1540 mm

L200

HEAVY DUTY

Model L207

Łopata zaokrąglona z drewnianym trzonkiem
prof. giętym 130

productProperties

2,15 kg

250 mm

300 mm

1540 mm

L208

HEAVY DUTY

Model L210

Łopata z drewnianym trzonkiem prof.
giętym - sercówka 130

productProperties

2,05 kg

280 mm

305 mm

1530 mm

L208

HEAVY DUTY

Model L205

Łopata z metalowym trzonkiem

productProperties

2,25 kg

240 mm

260 mm

1220 mm

L205

HEAVY DUTY

Model LM205

Łopata z metalowym trzonkiem
DY MET

productProperties

3,25 kg

241 mm

261 mm

1221 mm

L208

HEAVY DUTY

Model L203

Łopata z metalowym trzonkiem

productProperties

2,45 kg

225 mm

320 mm

1210 mm

L203

HEAVY DUTY

Model LM203

Łopata z metalowym trzonkiem
węglowa DY MET

productProperties

3,45 kg

226 mm

321 mm

1121 mm

L208

HEAVY DUTY

Model L208

Łopata z metalowym trzonkiem
węglowa

productProperties

2,95 kg

280 mm

370 mm

1255 mm

L208

HEAVY DUTY

Model LM208

Łopata z metalowym trzonkiem
węglowa DY MET

productProperties

3,95 kg

281 mm

371 mm

1256 mm

L208

HEAVY DUTY

Model G10

Grabie hartowane
10 - zębowe

productProperties

0,87 kg

250 mm

80 mm

1320 mm

L208

HEAVY DUTY

Model G12

Grabie hartowane
12 - zębowe

productProperties

0,93 kg

300 mm

80 mm

1320 mm

L208

HEAVY DUTY

Model G14

Grabie hartowane
14 - zębowe

productProperties

0,97 kg

360 mm

80 mm

1320 mm

L208

HEAVY DUTY

Model G16

Grabie hartowane
16 - zębowe

productProperties

1,09 kg

410 mm

80 mm

1520 mm

L208

HEAVY DUTY

Model G18

Grabie hartowane
18 - zębowe

productProperties

1,13 kg

465 mm

80 mm

1520 mm

L208

HEAVY DUTY

Model G20

Grabie hartowane
20 - zębowe

productProperties

1,18 kg

510 mm

80 mm

1520 mm

L208

HEAVY DUTY

Model G22

Grabie hartowane do asfaltu
18 - zębowe

productProperties

1,2 kg

465 mm

80 mm

1720 mm

L208

HEAVY DUTY

Model JS106

Szpadel prosty z drewnianym trzonkiem
T

productProperties

1,9 kg

190 mm

290 mm

1110 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model JS108

Szpadel prosty z drewnianym trzonkiem
DY

productProperties

1,95 kg

195 mm

290 mm

1160 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model JS109

Szpadel ostry z drewnianym trzonkiem
DY

productProperties

2 kg

195 mm

290 mm

1120 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model JS110

Szpadel ostry z drewnianym trzonkiem
T

productProperties

1,9 kg

190 mm

290 mm

1110 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model JS107

Szpadel nitowany z drewnianym trzonkiem
T

productProperties

2 kg

200 mm

300 mm

1190 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model JS102

Szpadel drenarski z drewnianym trzonkiem T
T

productProperties

1,8 kg

150 mm

380 mm

1210 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model JS103

Szpadel prosty z metalowym trzonkiem

productProperties

2,1 kg

195 mm

290 mm

1190 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model JSM103

Szpadel prosty z metalowym trzonkiem
DY MET

productProperties

2,1 kg

195 mm

290 mm

1190 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model JS104

Szpadel ostry z metalowym trzonkiem

productProperties

2,15 kg

195 mm

290 mm

1190 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model JSM104

Szpadel ostry z metalowym trzonkiem
DY MET

productProperties

2,15 kg

195 mm

290 mm

1190 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model JSS101

Saperka skladana z drewnianym
trzonkiem

productProperties

1,11 kg

155 mm

225 mm

670 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model JSS103

Saperka z metalowym trzonkiem
prosta

productProperties

1,15 kg

195 mm

290 mm

760 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model JSS104

Saperka z metalowym trzonkiem
ostra

productProperties

1,5 kg

195 mm

290 mm

760 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model JL201

Łopata z drewnianym trzonkiem
"T"

productProperties

1,9 kg

230 mm

285 mm

1120 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model JL207

Łopata z drewnianym trzonkiem
DY

productProperties

1,95 kg

230 mm

285 mm

1170 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model JL206

Łopata z drewnianym trzonkiem
prostym 120

productProperties

2 kg

230 mm

285 mm

1400 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model JL205

Łopata z metalowym trzonkiem

productProperties

2,3 kg

235 mm

260 mm

1220 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model JLM205

Łopata z metalowym trzonkiem
DY MET

productProperties

2,3 kg

235 mm

260 mm

1220 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model JL203

Łopata z metalowym trzonkiem

productProperties

2,5 kg

225 mm

320 mm

1210 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model JLM203

Łopata z metalowym trzonkiem
DY MET

productProperties

2,5 kg

225 mm

320 mm

1210 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model JLL205

Łopata z metalowym trzonkiem MINI

productProperties

1,11 kg

155 mm

225 mm

670 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model W301

Widły do kopania z drewnianym
trzonkiem

productProperties

1,85 kg

190 mm

270 mm

1270 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model W302

Widły gospodarcze z drewnianym
trzonkiem

productProperties

1,55 kg

230 mm

320 mm

1310 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model W312

Widły z drewnianym trzonkiem
5 - zębowe

productProperties

1,5 kg

210 mm

310 mm

1290 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model W309

Widły do siana z drewnianym trzonkiem
3 - zębowe

productProperties

1,4 kg

220 mm

320 mm

1290 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model W306

Widły do siana z drewnianym trzonkiem
2 - zębowe

productProperties

1,2 kg

140 mm

300 mm

1290 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model W326

Widły hakowe
3 - zębowe

productProperties

1,42 kg

140 mm

140 mm

1400 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model W327

Widły hakowe
4 - zębowe

productProperties

1,64 kg

200 mm

200 mm

1420 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model H103

Haki do kopania
3 - zębowe

productProperties

1,48 kg

150 mm

180 mm

1003 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model W315

Widły do buraków z drewnianym trzonkiem
6 - zębowe

productProperties

2,2 kg

330 mm

380 mm

1360 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model W318

Widły do gruzu z drewnianym trzonkiem
9 - zębowe

productProperties

2,4 kg

260 mm

330 mm

1300 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model W324

Widły do ziemniaków z drewnianym trzonkiem
10 - zębowe

productProperties

2,85 kg

280 mm

380 mm

1380 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model W300

Widły do kopania z metalowym trzonkiem

productProperties

2,2 kg

190 mm

270 mm

1240 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model W303

Widły gospodarcze z metalowym trzonkiem

productProperties

1,9 kg

221 mm

320 mm

1280 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model W311

Widły z metalowym trzonkiem
5 - zębowe

productProperties

1,9 kg

210 mm

310 mm

1270 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model W314

Widły do buraków z metalowym trzonkiem
6 - zębowe

productProperties

2,55 kg

290 mm

390 mm

1340 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model W317

Widły do gruzu z metalowym trzonkiem
9 - zębowe

productProperties

2,8 kg

255 mm

330 mm

1270 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model W323

Widły do ziemniaków z metalowym trzonkiem
10 - zębowe

productProperties

3,15 kg

280 mm

380 mm

1320 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model GN10/o

Grabie nitowane
10 - zębowe

productProperties

0,9 kg

250 mm

87 mm

1340 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model GN12/o

Grabie nitowane
12 - zębowe

productProperties

0,96 kg

300 mm

87 mm

1340 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model GN14/o

Grabie nitowane
14 - zębowe

productProperties

0,96 kg

360 mm

87 mm

1340 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model GN16/o

Grabie nitowane
16 - zębowe

productProperties

1,2 kg

435 mm

87 mm

1540 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model GN18/o

Grabie nitowane
18 - zębowe

productProperties

1,25 kg

470 mm

87 mm

1540 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model G01

Grabie do liści
z drutu

productProperties

0,95 kg

440 mm

320 mm

1600 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model G02

Grabie do liści
z taśmy

productProperties

1 kg

430 mm

340 mm

1700 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model GP03

Grabie do liści, trzon drewniany
plastikowe

productProperties

0,8 kg

450 mm

230 mm

1600 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model GM04

Grabie z trzonkiem metalowym profilowany
14 - zębowe

productProperties

1,33 kg

370 mm

80 mm

1500 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model GM05

Grabie z trzonkiem metalowym prosty
14 - zębowe

productProperties

1,33 kg

370 mm

87 mm

1500 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model GM06

Grabie z trzonkiem metalowym profilowany
16 - zębowe

productProperties

1,43 kg

435 mm

87 mm

1500 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model GM07

Grabie z trzonkiem metalowym prosty
16 - zębowe

productProperties

1,43 kg

435 mm

87 mm

1500 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model GP05

Grabie do liści plastikowe z trzonkiem metalowym
prostym

productProperties

1,1 kg

450 mm

230 mm

1530 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model GP06

Grabie do liści plastikowe z trzonkiem metalowym profilowanym

productProperties

1,1 kg

450 mm

230 mm

1530 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model GRM15

Grabie regulowane, trzon metalowy
15 - zębowe

productProperties

1 kg

380 mm

300 mm

1400 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model GH10/o

Haczka mała
z taśmy

productProperties

0,72 kg

110 mm

50 mm

1210 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model GH12/o

Haczka mała
z taśmy

productProperties

0,73 kg

120 mm

50 mm

1210 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model GH14/o

Haczka mała
z taśmy

productProperties

0,74 kg

140 mm

50 mm

1210 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model GH16/o

Haczka mała
z taśmy

productProperties

0,75 kg

160 mm

50 mm

1210 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model GH18/o

Haczka mała
z taśmy

productProperties

0,75 kg

180 mm

50 mm

1210 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model GH19/o

Haczka duża
z taśmy

productProperties

0,75 kg

160 mm

75 mm

1210 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model GH20/o

Haczka duża
z taśmy

productProperties

0,85 kg

180 mm

75 mm

1210 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model GH21/o

Haczka z pałąkiem


productProperties

0,85 kg

180 mm

38 mm

1210 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model GM23/o

Motyczka prosta z widełkami
duża

productProperties

0,7 kg

80 mm

203 mm

1140 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model GM24/o

Motyczka sercowa z widełkami
duża

productProperties

0,8 kg

90 mm

250 mm

1130 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model M422

Motyka leśna


productProperties

1,6 kg

150 mm

240 mm

1240 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model M425

Motyka oprawna


productProperties

1,36 kg

140 mm

140 mm

1000 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model GG34/o

Pazurki ogrodnicze


productProperties

0,65 kg

80 mm

100 mm

1250 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model GG50/o

Pazurek ogrodniczy
szeroki

productProperties

0,46 kg

90 mm

190 mm

1450 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model GG35/o

Kultywator
3 - zębowy

productProperties

1 kg

240 mm

150 mm

1290 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model GG36/o

Kultywator
5 - zębowy

productProperties

1,25 kg

260 mm

150 mm

1290 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model GG31

Pikownik


productProperties

0,05 kg

30 mm

10,5 mm

220 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model GG32

Łopatka ogrodnicza


productProperties

0,15 kg

70 mm

140 mm

270 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model GG30

Widełki ogrodnicze


productProperties

0,15 kg

85 mm

130 mm

230 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model GG39

Szufelka do warzyw


productProperties

0,25 kg

18,5 mm

240 mm

370 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model GG40

Grabki małe
6 - zębowe

productProperties

0,2 kg

11 mm

75 mm

310 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model GG33

Pazurki ogrodnicze, małe


productProperties

0,3 kg

80 mm

100 mm

480 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model GM21

Motyczka z widełkami, mała
prosta

productProperties

0,35 kg

21 mm

10 mm

370 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model GM22

Motyczka z widełkami, mała
sercówka

productProperties

0,35 kg

21 mm

10 mm

370 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model GG45

Areator tarczowy
jednostronny

productProperties

0.95 kg

370 mm

90 mm

1350 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model GG43

Areator na kółkach


productProperties

2,55 kg

470 mm

160 mm

1400 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model GG41/o

Obsypnik


productProperties

0,95 kg

200 mm

280 mm

1289 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model GG37

Znacznik ogrodowy
800

productProperties

2,3 kg

800 mm

190 mm

- mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model GG38

Znacznik ogrodowy
1000

productProperties

2,3 kg

1000 mm

190 mm

- mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model GG47

Walec ogrodowy
42 l

productProperties

12,5 kg

410 mm

500 mm

1040 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model GG48

Walec ogrodowy
52 l

productProperties

14 kg

410 mm

600 mm

1090 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model GG52

Siekacz do buraków "S"


productProperties

0,9 kg

135 mm

80 mm

1900 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model GG53

Obcinak do trawy


productProperties

1 kg

220 mm

115 mm

1100 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model GG54

Obcinacz do trawy
HARTOWANY

productProperties

1,34 kg

220 mm

135 mm

1070 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model S099

Szpadel z drewnianym trzonkiem
hartowany

productProperties

1,6 kg

160 mm

240 mm

1110 mm

L208

LIGHT

Model JS099

Szpadel z drewnianym trzonkiem

productProperties

1,6 kg

160 mm

230 mm

1110 mm

L208

LIGHT

Model JS098

Szpadel z metalowym trzonkiem
prosty

productProperties

1,8 kg

160 mm

230 mm

1160 mm

L208

LIGHT

Model JS097

Szpadel z metalowym trzonkiem
ostry

productProperties

1,8 kg

170 mm

230 mm

1160 mm

L208

LIGHT

Model JSS096

Saperka z metalowym trzonkiem
ostra

productProperties

1,2 kg

160 mm

230 mm

720 mm

L208

LIGHT

Model DGM04

Grabie z trzonkiem metalowym
profilowanym

productProperties

1,2 kg

160 mm

230 mm

720 mm

L208

LIGHT

Model DGM05

Grabie z trzonkiem metalowym
prostym

productProperties

1,2 kg

160 mm

230 mm

720 mm

L208

LIGHT

Model DGG32

Łopatka ogrodnicza


productProperties

0,15 kg

70 mm

140 mm

270 mm

L208

LIGHT

DGM21

Motyczka prosta z widełkami mała

productProperties

0,35 kg

21 mm

10 mm

370 mm

L208

LIGHT

DGG33

Pazurki ogrodnicze małe


productProperties

0,3 kg

80 mm

100 mm

480 mm

L208

LIGHT

DGG40

Grabki 6-zębowe małe


productProperties

0,2 kg

11 mm

75 mm

310 mm

L208

LIGHT

Model SK111

Szpadel z drewnianym trzonkiem
nitowany

productProperties

1,95 kg

200 mm

300 mm

1190 mm

L208

GARDEN TOOLS

Model TSS100

Saperka z drewnianym trzonkiem

productProperties

0,95 kg

170 mm

230 mm

1250 mm

L208

GARDEN TOOLS

Model TS103

Szpadel z metalowym trzonkiem
prosty

productProperties

2,1 kg

195 mm

290 mm

1210 mm

L208

GARDEN TOOLS

Model TS104

Szpadel z metalowym trzonkiem
ostry

productProperties

2,15 kg

195 mm

290 mm

1210 mm

L208

GARDEN TOOLS

Model LK222

Łopata z drewnianym trzonkiem

productProperties

1,9 kg

230 mm

285 mm

1120 mm

L208

GARDEN TOOLS

Model TL214

Łopata z drewnianym trzonkiem
węglowa nr 2

productProperties

1,9 kg

240 mm

310 mm

1280 mm

L208

GARDEN TOOLS

Model TL215

Łopata z drewnianym trzonkiem
węglowa nr 3

productProperties

2,3 kg

280 mm

380 mm

1310 mm

L208

GARDEN TOOLS

Model TL216

Łopata z drewnianym trzonkiem
węglowa nr 4

productProperties

2,8 kg

350 mm

410 mm

1310 mm

L208

GARDEN TOOLS

Model TL205

Łopata z metalowym trzonkiem

productProperties

2,3 kg

235 mm

260 mm

1250 mm

L208

GARDEN TOOLS

Model TL203

Łopata z metalowym trzonkiem

productProperties

2,5 kg

225 mm

320 mm

1210 mm

L208

GARDEN TOOLS

Model TL208

Łopata z metalowym trzonkiem
węglowa

productProperties

3,05 kg

275 mm

370 mm

1240 mm

L208

GARDEN TOOLS

Model TS100

Szpadel z drewnianym trzonkiem "T"

productProperties

1,9 kg

230 mm

285 mm

1120 mm

L208

STANDARD

Model TS200

Szpadel z drewnianym trzonkiem "T"

productProperties

1,9 kg

230 mm

285 mm

1120 mm

L208

STANDARD

Model TS200

Szpadel z drewnianym trzonkiem DY
trzonkiem

productProperties

1,75 kg

190 mm

280 mm

1190 mm

L208

STANDARD

Model KS103

Szpadel prosty z metalowym
trzonkiem

productProperties

1,9 kg

193 mm

295 mm

1157 mm

L208

STANDARD

Model KS104

Szpadel ostry z metalowym
trzonkiem

productProperties

1,9 kg

193 mm

295 mm

1157 mm

L208

STANDARD

Model PS103

Szpadel ostry z metalowym
trzonkiem

productProperties

2,1 kg

195 mm

290 mm

1190 mm

L208

STANDARD

Model PS104

Szpadel ostry z metalowym
trzonkiem

productProperties

2,15 kg

195 mm

290 mm

1190 mm

L208

STANDARD

Model TL201

Łopata z drewnianym trzonkiem

productProperties

1,9 kg

230 mm

285 mm

1120 mm

L208

STANDARD

Model KS205

Łopata z metalowym trzonkiem

productProperties

2,2 kg

230 mm

260 mm

1167 mm

L208

STANDARD

Model PS205

Łopata z metalowym trzonkiem

productProperties

2,3 kg

235 mm

260 mm

1250 mm

L208

STANDARD

Model KW101

Widły do kopania, drewniane
4 - zębowe

productProperties

1,8 kg

190 mm

250 mm

1210 mm

L208

STANDARD

Model KW102

Widły gospodarcze, drewniane
4 - zębowe

productProperties

1,8 kg

220 mm

320 mm

1300 mm

L208

STANDARD

Model KS300

Widły do kopania, metalowe
4 - zębowe

productProperties

1,9 kg

190 mm

250 mm

1210 mm

L208

STANDARD

Model KS303

Widły gospodarcze, metalowe
4 - zębowe

productProperties

1,9 kg

220 mm

320 mm

1220 mm

L208

STANDARD

Model PS300

Widły do kopania, metalowe
4 - zębowe

productProperties

2,2 kg

190 mm

270 mm

1240 mm

L208

STANDARD

Model PS303

Widły gospodarcze z metalowym trzonkiem
4 - zębowe

productProperties

1,9 kg

221 mm

320 mm

1280 mm

L208

STANDARD

Model GT10/o

Grabie
10 - zębowe

productProperties

0,9 kg

250 mm

87 mm

1340 mm

L208

STANDARD

Model GT12/o

Grabie
12 - zębowe

productProperties

0,96 kg

300 mm

87 mm

1340 mm

L208

STANDARD

Model GT14/o

Grabie
14 - zębowe

productProperties

0,98 kg

360 mm

87 mm

1340 mm

L208

STANDARD

Model GT16/o

Grabie
16 - zębowe

productProperties

1,2 kg

435 mm

87 mm

1340 mm

L208

STANDARD

Model GT18/o

Grabie
18 - zębowe

productProperties

1,25 kg

470 mm

87 mm

1340 mm

L208

STANDARD

Model GMS04

Grabie z trzonkiem metalowym profilowanym
14 - zębowe

productProperties

1,33 kg

370 mm

80 mm

1500 mm

L208

STANDARD

Model GMS06

Grabie z trzonkiem metalowym
14 - zębowe

productProperties

1,33 kg

370 mm

80 mm

1500 mm

L208

STANDARD

Model HMS16

Haczka mała z taśmy 160 trzon. metalowym prof.
14 - zębowe

productProperties

1,3 kg

160 mm

50 mm

1500 mm

L208

STANDARD

Model KSS103

Saperska z metalowym trzonkiem
PROSTA

productProperties

1,28 kg

165 mm

250 mm

740 mm

L208

STANDARD

Model KSS104

Saperska z metalowym trzonkiem
OSTRA

productProperties

1,28 kg

165 mm

250 mm

740 mm

L208

STANDARD

Model M441

Młotek ślusarski kuty 0,15kg


productProperties

0,15 kg

25 mm

90 mm

255 mm

L208

MŁOTKI I SIEKIERY

Model M443

Młotek ślusarski kuty 0,3kg


productProperties

0,3 kg

25 mm

110 mm

275 mm

L208

MŁOTKI I SIEKIERY

Model M444

Młotek ślusarski kuty 0,4kg


productProperties

0,4 kg

30 mm

115 mm

115 mm

L208

MŁOTKI I SIEKIERY

Model M445

Młotek ślusarski kuty 0,5kg


productProperties

0,5 kg

30 mm

120 mm

280 mm

L208

MŁOTKI I SIEKIERY

Model M446

Młotek ślusarski kuty 0,7kg


productProperties

0,7 kg

35 mm

125 mm

300 mm

L208

MŁOTKI I SIEKIERY

Model M447

Młotek ślusarski kuty 0,8kg


productProperties

0,8 kg

35 mm

125 mm

300 mm

L208

MŁOTKI I SIEKIERY

Model M448

Młotek ślusarski kuty 1kg


productProperties

1 kg

40 mm

140 mm

320 mm

L208

MŁOTKI I SIEKIERY

Model M450

Młotek ślusarski kuty 1,5kg


productProperties

1,5 kg

45 mm

145 mm

360 mm

L208

MŁOTKI I SIEKIERY

Model M451

Młotek ślusarski kuty 2kg


productProperties

2 kg

45 mm

145 mm

360 mm

L208

MŁOTKI I SIEKIERY

Model M452

Młotek ślusarski kuty 3kg


productProperties

3 kg

55 mm

160 mm

500 mm

L208

MŁOTKI I SIEKIERY

Model M453

Młotek ślusarski kuty 4kg


productProperties

4 kg

65 mm

170 mm

700 mm

L208

MŁOTKI I SIEKIERY

Model M454

Młotek ślusarski kuty 5kg


productProperties

5 kg

65 mm

185 mm

700 mm

L208

MŁOTKI I SIEKIERY

Model M455

Młotek ślusarski kuty 6kg


productProperties

6 kg

70 mm

205 mm

700 mm

L208

MŁOTKI I SIEKIERY

Model M456

Młotek ślusarski kuty 8kg


productProperties

8 kg

75 mm

210 mm

800 mm

L208

MŁOTKI I SIEKIERY

Model M457

Młotek ślusarsk kuty 10kg


productProperties

10 kg

80 mm

230 mm

860 mm

L208

MŁOTKI I SIEKIERY

Model M438

Młotek murarski kuty 0,9kg


productProperties

0,9 kg

40 mm

180 mm

330 mm

L208

MŁOTKI I SIEKIERY

Model S401

Siekiera


productProperties

0,7 kg

160 mm

111 mm

510 mm

L208

MŁOTKI I SIEKIERY

Model S402

Siekiera


productProperties

1 kg

160 mm

111 mm

510 mm

L208

MŁOTKI I SIEKIERY

Model S403

Siekiera


productProperties

1,2 kg

175 mm

114 mm

700 mm

L208

MŁOTKI I SIEKIERY

Model S404

Siekiera


productProperties

1,5 kg

175 mm

114 mm

700 mm

L208

MŁOTKI I SIEKIERY

Model S406

Siekiera


productProperties

2 kg

195 mm

115 mm

800 mm

L208

MŁOTKI I SIEKIERY

Model S407

Siekiera


productProperties

2,5 kg

210 mm

117 mm

800 mm

L208

MŁOTKI I SIEKIERY

Model S408

Siekiera


productProperties

3 kg

230 mm

118 mm

800 mm

L208

MŁOTKI I SIEKIERY

Model S411

Siekiera tarnowska


productProperties

1,2 kg

180 mm

115 mm

700 mm

L208

MŁOTKI I SIEKIERY

Model S412

Siekiera tarnowska


productProperties

1,5 kg

185 mm

130 mm

700 mm

L208

MŁOTKI I SIEKIERY

Model S413

Siekiera - młot


productProperties

2,5 kg

220 mm

105 mm

800 mm

L208

MŁOTKI I SIEKIERY

Model S414

Siekiera - młot


productProperties

3,5 kg

235 mm

1202 mm

900 mm

L208

MŁOTKI I SIEKIERY

Model S415

Siekiera z klinem


productProperties

1,25 kg

60 mm

170 mm

720 mm

L208

MŁOTKI I SIEKIERY

Model S416

Siekiera z klinem


productProperties

2 kg

90 mm

190 mm

820 mm

L208

MŁOTKI I SIEKIERY

Model S417

Siekiera z klinem


productProperties

3 kg

100 mm

190 mm

820 mm

MŁOTKI I SIEKIERY

Model S500

Siekiera


productProperties

1.25 kg

175 mm

114 mm

700 mm

MŁOTKI I SIEKIERY

Model T417

Toporek masarski


productProperties

0,8 kg

140 mm

125 mm

355 mm

L208

MŁOTKI I SIEKIERY

Model T418

Toporek masarski


productProperties

1 kg

160 mm

170 mm

490 mm

L208

MŁOTKI I SIEKIERY

Model T419

Toporek masarski


productProperties

1,6

175 mm

200 mm

680 mm

L208

MŁOTKI I SIEKIERY

Model K421

Kilof dwustronny


productProperties

2,5

55 mm

520 mm

900 mm

L208

MŁOTKI I SIEKIERY

Model K422

Klin do rozłupywania drewna 1kg

productProperties

1

42 mm

35 mm

145 mm

L208

INNE

Model K423

Klin do rozłupywania drewna 2kg

productProperties

1,5

50 mm

40 mm

180 mm

L208

INNE

Model K424

Klin do rozłupywania drewna 2kg

productProperties

2

52 mm

43 mm

195 mm

L208

INNE

Model K425

Klin do rozłupywania drewna 2,5kg

productProperties

2,5

54 mm

43 mm

215 mm

L208

INNE

Model K426

Klin do rozłupywania drewna 3kg

productProperties

3

58 mm

46 mm

25 mm

L208

INNE

Model K427

Klin do rozłupywania drewna 3,5kg

productProperties

3,5

63 mm

55 mm

250 mm

L208

INNE

Model T56

Zestaw klinów do młotka, siekiery

productProperties

-

- mm

- mm

- mm

L208

INNE

Model T57

Komplet naprawczy do siekier i młotków fi 8

productProperties

-

- mm

- mm

- mm

L208

INNE

Model T58

Komplet naprawczy do siekier i młotków fi12

productProperties

-

- mm

- mm

- mm

L208

INNE

Model T59

Komplet naprawczy do siekier i młotków fi 18

productProperties

-

- mm

- mm

- mm

L208

INNE

Model LS300

Łopata do śniegu


productProperties

1,6

440 mm

390 mm

1320 mm

L208

ZIMA

Model LS301

Łopata do śniegu


productProperties

1,6

440 mm

390 mm

1320 mm

L208

ZIMA

Model LS325

Skuwacz do lodu
hartowany


productProperties

0,65

180 mm

90 mm

1410 mm

L208

ZIMA

Model LS326

Skuwacz do lodu
hartowany

productProperties

0,65

180 mm

90 mm

1100 mm

L208

ZIMA

Model T51

Uchwyt S


productProperties

-

- mm

- mm

- mm

L208

INNE

Model T52

Uchwyt G


productProperties

-

- mm

- mm

- mm

L208

INNE

Model T53

Uchwyt M


productProperties

-

- mm

- mm

- mm

L208

INNE

Model T54

Uchwyt P


productProperties

-

- mm

- mm

- mm

L208

INNE

Model T61 - T62

Uchwyt Pawłowski


productProperties

-

- mm

- mm

- mm

L208

INNE

Model PK01

Ekspozytor na szpadle - łopaty
8 rodzai narzędzi

productProperties

-

460 mm

1010 mm

2150 mm

L208

EKSPOZYTORY

Model PK02

Ekspozytor na szpadle - łopaty
4 rodzaje narzędzi

productProperties

-

580 mm

500 mm

1300 mm

L208

EKSPOZYTORY

Model PK03

Ekspozytor na trzonki


productProperties

-

500 mm

800 mm

1020 mm

L208

EKSPOZYTORY

Model PK05

Ekspozytor na siekiery


productProperties

-

550 mm

1010 mm

2196 mm

L208

EKSPOZYTORY

Model PK06

Ekspozytor na narzędzia ogrodowe
8 rodzai narzędzi

productProperties

-

400 mm

700 mm

1000 mm

L208

EKSPOZYTORY

Model PK07

Ekspozytor paleta


productProperties

-

800 mm

1200 mm

1200 mm

L208

EKSPOZYTORY

Model PK08

Ekspozytor na szpadle - łopaty
6 rodzai narzędzi

productProperties

-

650 mm

500 mm

1300 mm

L208

EKSPOZYTORY

Model PK09

Ekspozytor MINI
na siekiery

productProperties

-

290 mm

600 mm

1040 mm

L208

EKSPOZYTORY

Model PK13

Ekspozytor na narzędzia Hartowane
- z testerem do szpadli - PÓŁPALETA

productProperties

-

800 mm

1200 mm

1200 mm

L208

EKSPOZYTORY

Model PK14

Ekspozytor WIOSNA
- PÓŁPALETA


productProperties

-

800 mm

1200 mm

1200 mm

L208

EKSPOZYTORY

Model K450

Ulicówka
300

productProperties

-

-

-

-

L208

POZOSTAŁE

Model K451

Ulicówka
400

productProperties

-

-

-

-

L208

POZOSTAŁE

Model K452

Ulicówka
500

productProperties

-

-

-

-

L208

POZOSTAŁE

Model K453

Ulicówka
600

productProperties

-

-

-

-

L208

POZOSTAŁE

Model K454

Ulicówka
800

productProperties

-

-

-

-

L208

POZOSTAŁE

Model K455

Zamiatacz
300

productProperties

-

-

-

-

L208

POZOSTAŁE

Model K456

Zamiatacz
350

productProperties

-

-

-

-

L208

POZOSTAŁE

Model K457

Zamiatacz
400

productProperties

-

-

-

-

L208

POZOSTAŁE

Model K458

Zmiotka


productProperties

-

-

-

-

L208

POZOSTAŁE

Model K459

Szczotka szruber
B

productProperties

-

-

-

-

L208

POZOSTAŁE

Model K460

Szczotka szruber
N

productProperties

-

-

-

-

L208

POZOSTAŁE

Model K461

Szczotka do fug


productProperties

-

-

-

-

L208

POZOSTAŁE

Model K430

Wiadro budowlane
5 L

productProperties

-

-

-

-

L208

POZOSTAŁE

Model K431

Wiadro budowlane
12 L

productProperties

-

-

-

-

L208

POZOSTAŁE

Model K432

Wiadro budowlane
16 L

productProperties

-

-

-

-

L208

POZOSTAŁE

Model K433

Wiadro budowlane
20 L

productProperties

-

-

-

-

L208

POZOSTAŁE

Model K434

Wiadro z koralikiem
12 L

productProperties

-

-

-

-

L208

POZOSTAŁE

Model K435

Wiadro z koralikiem
16 L

productProperties

-

-

-

-

L208

POZOSTAŁE

Model K436

Wiadro z koralikiem
20 L

productProperties

-

-

-

-

L208

POZOSTAŁE

Model K437

Wiadro ocynkowane
5 L

productProperties

-

-

-

-

L208

POZOSTAŁE

Model K438

Wiadro ocynkowane
7 L

productProperties

-

-

-

-

L208

POZOSTAŁE

Model K439

Wiadro ocynkowane
10 L

productProperties

-

-

-

-

L208

POZOSTAŁE

Model K440

Wiadro ocynkowane
12 L

productProperties

-

-

-

-

L208

POZOSTAŁE

Model K441

Wiadro ocynkowane
15 L

productProperties

-

-

-

-

L208

POZOSTAŁE

Model K442

Kocioł ocynkowany
15 L

productProperties

-

-

-

-

L208

POZOSTAŁEO

Model K443

Kocioł ocynkowany
25 L

productProperties

-

-

-

-

L208

POZOSTAŁE

Model K444

Kocioł ocynkowany
32 L

productProperties

-

-

-

-

L208

POZOSTAŁE

Model K445

Kastra okrągła
45 L

productProperties

-

-

-

-

L208

POZOSTAŁE

Model K446

Kastra okrągła
65 L

productProperties

-

-

-

-

L208

POZOSTAŁE

Model K447

Kastra okrągła
90 L

productProperties

-

-

-

-

L208

POZOSTAŁE

Model K448

Kastra budowlana prostokątna
mała 40 L

productProperties

-

-

-

-

L208

POZOSTAŁE

Model K449

Kastra budowlana prostokątna
duża 80 L

productProperties

-

-

-

-

L208

POZOSTAŁE

1. T20 Trzon do młotka L-26 0,3 kg
2. T21 Trzon do młotka L-27 0,5 kg
3. T22 Trzon do młotka L-28 0,7 kg
4. T23 Trzon do młotka L-30 1 kg
5. T24 Trzon do młotka L-32 1,5 kg
6. T25 Trzon do młotka L-36 2 kg
7. T26 Trzon do młotka L-40 2,5 kg
8. T27 Trzon do młotka L-50 3 kg
9. T28 Trzon do młotka L-60 4 kg
10. T29 Trzon do młotka L-70 5 kg
11. T30 Trzon do młotka L-80 8 kg
12. T31 Trzon do młotka L-90 10 kg
13. T32 Trzon do młotka murarskiego
14. T33 Trzon do kilofa 2,5 kg
15. T19 Trzon do siekiery L-32
16. T34 Trzon do siekiery L-36
17. T35 Trzon do siekiery L-40
18. T36 Trzon do siekiery L-50
19. T37 Trzon do siekiery L-60
20. T38 Trzon do siekiery L-70
21. T39 Trzon do siekiery L-80
22. T40 Trzon T-90
23. T41 Trzon T-100
24. T43 Trzon prosty fi. 38 L-130
25. T45 Trzon prosty fi. 28 L-90
26. T46 Trzon prosty fi. 28 L-100
27. T47 Trzon prosty fi. 28 L-110
28. T48 Trzon prosty fi. 28 L-130
29. T49 Trzon prosty fi. 28 L-150
30. T50 Trzon DY plastik L-90
31. TM130 Trzon do miotły l-130 sosnowy
32. TM140 Trzon do miotły l-140 sosnowy
33. TM150 Trzon do miotły l-150 sosnowy
34. TM160 Trzon do miotły l-160 sosnowy
35. TMG130 Trzon do miotły z gwintem l-130 sosnowy