Model S101

Szpadel z drewnianym trzonkiem - T

productProperties

1,65 kg

170 mm

290 mm

1120 mm

S101

HEAVY DUTY

Model S105

Szpadel z drewnianym trzonkiem - T

productProperties

1,85 kg

190 mm

290 mm

1120 mm

S105

HEAVY DUTY

Model S102

Szpadel drenarski z drewnianym
trzonkiem - T

productProperties

1,80 kg

150 mm

380 mm

1210 mm

S102

HEAVY DUTY

Model S106

Szpadel drenarski z drewnianym
trzonkiem - T

productProperties

2,25 kg

150 mm

380 mm

1210 mm

S106

HEAVY DUTY

Model S103

Szpadel z metalowym trzonkiem
prosty

productProperties

2,00 kg

195 mm

290 mm

1190 mm

S103

HEAVY DUTY

Model SM103

Szpadel z metalowym trzonkiem
raczka DY MET - prosty

productProperties

3 kg

196 mm

291 mm

1191 mm

L208

HEAVY DUTY

Model S104

Szpadel z metalowym trzonkiem
ostry

productProperties

2,05 kg

195 mm

290 mm

1190 mm

S104

HEAVY DUTY

Model SM104

Szpadel z metalowym trzonkiem
raczka DY MET - ostry

productProperties

3,05 kg

196 mm

291 mm

1191 mm

L208

HEAVY DUTY

Model SS103

Saperka z metalowym trzonkiem
prosta

productProperties

1,5 kg

190 mm

290 mm

760 mm

SS103

HEAVY DUTY

Model SS104

Saperka z metalowym trzonkiem
ostra

productProperties

1,45 kg

190 mm

290 mm

760 mm

SS104

HEAVY DUTY

Model JS106

Szpadel prosty z drewnianym trzonkiem
T

productProperties

1,9 kg

190 mm

290 mm

1110 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model JS108

Szpadel prosty z drewnianym trzonkiem
DY

productProperties

1,95 kg

195 mm

290 mm

1160 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model JS109

Szpadel ostry z drewnianym trzonkiem
DY

productProperties

2 kg

195 mm

290 mm

1120 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model JS110

Szpadel ostry z drewnianym trzonkiem
T

productProperties

1,9 kg

190 mm

290 mm

1110 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model JS107

Szpadel nitowany z drewnianym trzonkiem
T

productProperties

2 kg

200 mm

300 mm

1190 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model JS102

Szpadel drenarski z drenianym trzonkiem T
T

productProperties

1,8 kg

150 mm

380 mm

1210 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model JS103

Szpadel prosty z metalowym trzonkiem

productProperties

2,1 kg

195 mm

290 mm

1190 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model JSM103

Szpadel prosty z metalowym trzonkiem
DY MET

productProperties

2,1 kg

195 mm

290 mm

1190 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model JS104

Szpadel ostry z metalowym trzonkiem

productProperties

2,15 kg

195 mm

290 mm

1190 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model JSM104

Szpadel ostry z metalowym trzonkiem
DY MET

productProperties

2,15 kg

195 mm

290 mm

1190 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model JSS101

Saperka skladana z drewnianym
trzonkiem

productProperties

1,11 kg

155 mm

225 mm

670 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model JSS103

Saperka z metalowym trzonkiem
prosta

productProperties

1,15 kg

195 mm

290 mm

760 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model JSS104

Saperka z metalowym trzonkiem
ostra

productProperties

1,5 kg

195 mm

290 mm

760 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model JLM203

Łopata z metalowym trzonkiem
DY MET

productProperties

2,5 kg

225 mm

320 mm

1210 mm

L208

GARDEN TOOLS PRO

Model JS099

Szpadel z drewnianym trzonkiem

productProperties

1,6 kg

160 mm

230 mm

1110 mm

L208

LIGHT

Model JS098

Szpadel z metalowym trzonkiem
prosty

productProperties

1,8 kg

160 mm

230 mm

1160 mm

L208

LIGHT

Model JSS096

Saperka z metalowym trzonkiem
ostra

productProperties

1,2 kg

160 mm

230 mm

720 mm

L208

LIGHT

Model SK111

Szpadel z drewnianym trzonkiem
nitowany

productProperties

1,95 kg

200 mm

300 mm

1190 mm

L208

GARDEN TOOLS

Model TSS100

Saperka z drewnianym trzonkiem

productProperties

0,95 kg

170 mm

230 mm

1250 mm

L208

GARDEN TOOLS

Model TS103

Szpadel z metalowym trzonkiem
prosty

productProperties

2,1 kg

195 mm

290 mm

1210 mm

L208

GARDEN TOOLS

Model TS104

Szpadel z metalowym trzonkiem
ostry

productProperties

2,15 kg

195 mm

290 mm

1210 mm

L208

GARDEN TOOLS

Model KS103

Szpadel prosty z metalowym
trzonkiem

productProperties

1,9 kg

193 mm

295 mm

1157 mm

L208

STANDARD

Model KS104

Szpadel ostry z metalowym
trzonkiem

productProperties

1,9 kg

193 mm

295 mm

1157 mm

L208

STANDARD

Model PS103

Szpadel ostry z metalowym
trzonkiem

productProperties

2,1 kg

195 mm

290 mm

1190 mm

L208

STANDARD

Model PS104

Szpadel ostry z metalowym
trzonkiem

productProperties

2,15 kg

195 mm

290 mm

1190 mm

L208

STANDARD

Model TS200

Szpadel z drewnianym trzonkiem DY
trzonkiem

productProperties

1,75 kg

190 mm

280 mm

1190 mm

L208

STANDARD

Model KSS103

Saperska z metalowym trzonkiem
PROSTA

productProperties

1,28 kg

165 mm

250 mm

740 mm

L208

STANDARD

Model KSS104

Saperska z metalowym trzonkiem
OSTRA

productProperties

1,28 kg

165 mm

250 mm

740 mm

L208

STANDARD